Hallo zäme
mer hoffe der sit guet is nöie johr gstartet!😊

Leider müesse mer aber ou scho dr erscht alass vom 2021 absäge. Dr Winteralass fingt ned statt.😔

mitem fougende link chöiter öich aui angere aläss vom 2021 (womer hoffentli chöi dorefüehre) direkt e üche kalender importiere👍🏼🎉
webcal://p72-caldav.icloud.com/published/2/MTA0NTM5OTI3MDEwNDUzOeUPtKxn9mKSHc3jqEuKGALjrJk8h_h2Fn-NbhN7D0GaECMKoQcZFakqXJXifLUZzeWvAd7kRs_0Le-Fj8g9KZY

©2018 by Jubla Kestenholz